Our Blog

Omega-3 ดีกับสุนัขและแมวอย่างไร

ในปัจจุบัน เราจะเห็นเทรนด์การใช้อาหารเสริม ทั้งในคนและสัตว์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สารเสริมอาหารตัวหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในวงการสัตว์เลี้ยงได้แก่ omega-3

Read More >