การดูแลแผลในสัตว์เลี้ยง

การดูแลแผล (wound care หรือ wound management) เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งการปฏิบัติต่อบาดแผลอย่างถูกต้องจะช่วยให้การรักษาตัวของสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและลดระยะเวลาที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดลงได้ โดยบทความนี้จะขอนำเสนอขั้นตอนการดูแลแผลในสัตว์เลี้ยงที่ควรปฏิบัติกันค่ะ

1. ประเมินสัตว์เลี้ยงอยู่ในสภาวะพร้อมที่จะทำแผลหรือไม่

2. ใช้ K-Y gel ปิดปากแผลไว้ก่อนโกนขน ป้องกันการปนเปื้อนเข้าไปในแผล จากนั้นโกนขนรอบๆแผล เรียบร้อยแล้วให้ทำความสะอาดขนและเจลออกด้วยน้ำเกลือสำหรับล้างแผล (Sterile saline)

3. เตรียม chlorhexidine 0.05% กับผ้าก๊อชเพื่อสครับบาดแผล ถ้าบริเวณที่มีเนื้อตายให้สครับแผลจนเศษเนื้อตายหลุดออก หรือ สามารถใช้กรรไกรตัดทิ้งได้

4. ล้างแผลด้วย sterile saline โดยใช้ syringe 20 ml ต่อกับเข็มฉีดยาหรือ IV catheter เบอร์ 18  แล้วใช้ flush ล้างบาดแผลเพื่อลดปริมาณสิ่งสกปรกและเชื้อแบคทีเรีย การทำเช่นนี้เพื่อให้ได้แรงดันของน้ำที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อบริเวณแผล

5. ใช้ผ้าก๊อชซับแผลให้แห้ง จากนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ nano spray หรือ nano gel ใส่แผล จะช่วยฆ่าเชื้อ ป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน และช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับแผล

6. ทำการปิดแผลด้วยผ้าก๊อซที่สะอาด และ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันน้ำและสามารถระบายอากาศได้ดี

7. สำหรับแผลที่มีการอักเสบ มีหนอง ควรนัดทำแผลทุกวัน โดยใช้ chlorhexidine 0.05% สครับแผล และใช้น้ำเกลือล้างแผล ซับให้แห้ง จากนั้นใส่ผลิตภัณฑ์ nano spray หรือ nano gel และปิดแผล

8. สำหรับแผลที่ควบคุมการติดเชื้อได้แล้วและเริ่มมี granulation แล้ว ให้ทำความสะอาดรอบๆแผลหรือใช้น้ำเกลือล้างแผล ซับแผลให้แห้ง จากนั้นใส่ผลิตภัณฑ์ nano gel เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับแผล กระตุ้นการหายของแผลได้เร็วขึ้น ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน สามารถเว้นการทำแผลได้ 2-3 วัน

 

............................................

เอกสารประกอบ

Jessica Bosco CVT, Matthew J. Ryan Veterinary Hospital, University of Pennsylvania. Principles of Wound Care & Bandaging Techniques ; https://todaysveterinarynurse.com/articles/todays-technician-principles-of-wound-care-bandaging-techniques/

R Watts, T Solomons, Curtin University. Wound Management – Chlorhexidine : Updated: April 2016. https://resources.curtin.edu.au/file/faculty/hs/wceihp-Chlorhexidine-.docx

Basic Wound Management LAB. https://open.lib.umn.edu/clinicalskills/chapter/basic-wound-treatment-lab/

............................................

บทความโดย : น.สพ.กิติศักดิ์ สีพา

#BEC  #becvet #เครื่องมือสัตวแพทย์  #อุปกรณ์สัตวแพทย์ 

Share this entry