Our Blog

Preserving Liquid สิ่งสำคัญที่ช่วยให้วัสดุเย็บสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ในทุกครั้งที่มีการดึงวัสดุเย็บออกจากม้วนเพื่อใช้งาน จะมีอากาศจากภายนอกเข้าไปภายในม้วนของวัสดุเย็บ ซึ่งส่งผลให้ก๊าซที่เป็นสารเฉพาะเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยา Hydrolysis ของตัววัสดุเย็บ มีประสิทธิภาพลดลงเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ครั้งที่มีการดึงวัสดุเย็บมาใช้

Read More >

การดูแลรักษาแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ที่ใช้ทางการสัตวแพทย์

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ทางสัตวแพทย์ในทุกๆ วันนี้มีมากมายหลากหลาย บางชนิดมีแบตเตอรี่ในตัว เช่น เครื่องชั่งน้ำหนัก, เครื่องวัดความดัน Ultrasonic Doppler , เครื่อง Monitor การหายใจ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการ Monitor สัตว์ต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบแห้ง (Lead Acid Battery)

Read More >

วัสดุเย็บและอุปกรณ์ผ่าตัดตาเบื้องต้น

ความผิดปกติหรือบาดแผลบริเวณตาที่พบในสัตว์เลี้ยงที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด (ophthalmic surgery) นั้น ต่างจากการผ่าตัดปกติทั่วไปเพราะเป็นบริเวณขนาดเล็กและต้องใช้ความละเอียดอ่อนทั้งฝีมือและอุปกรณ์ที่ต้องพิเศษกว่าอุปกรณ์ผ่าตัด soft tissue ทั่วไป บทความนี้จึงขอรวบรวมวัสดุเย็บและอุปกรณ์ผ่าตัดตาเบื้องต้นเพื่อเป็นประโยชน์ให้คุณหมอสัตวแพทย์ได้เป็นแนวทางในการเลือกใช้งานกันนะคะ

Read More >

วัสดุเย็บและการเลือกใช้งาน (Sutures and Suture selection)

วัสดุเย็บในอุดมคติต้องมีคุณสมบัติคือ ผูกจับได้ถนัดมือ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาของร่างกายน้อย ยับยั้งการเกิดแบคทีเรีย ผูกปมได้แน่นหนามั่นคง ไม่ทำให้เนื้อเยื่อหดตัว ไม่ดูดซับของเหลว(noncapillary action) ไม่ก่อให้เกิดการแพ้, ก่อมะเร็ง, ก่อให้เกิดสภาพแม่เหล็ก

Read More >

การเลือกใช้ Screw ในการศัลยกรรมกระดูก (Orthopedic Surgery)

การศัลยกรรมกระดูกทางสัตวแพทย์ในปัจจุบันนี้ มีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยในการศัลยกรรม เพื่อให้กระดูกที่หัก หรือแตก สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Pin , Plate , Screw ,Wire

Read More >

การทำศัลยกรรม เพื่อแก้ไขเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาด Cranial Cruciate Ligament (CCL) Rupture

เอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดเกิดได้หลายสาเหตุ สาเหตุที่พบบ่อย เช่น จากอุบัติเหตุตกจากที่สูง จนเกิดการบิดงอของข้อเข่าเข้าด้านในจนทำให้เอ็นฉีกขาดได้

Read More >
12