Our Blog

สะอาดไว้ก่อนลดการติดเชื้อจากการสวนปัสสาวะ

การสวนปัสสาวะเป็นหัตถการที่ทำเป็นประจำในสุนัขและแมว และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ โดยจากการศึกษาพบว่ามีสัตว์ป่วยมากกว่า 50% มีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหลังจากการสวนท่อปัสสาวะ 4 วัน

Read More >

8 วิธีลดผล error จากการตรวจปัสสาวะด้วย Urine strip

สารบางชนิดจะตกตะกอนเมื่อนำตัวอย่างไปแช่เย็น ส่งผลให้การตรวจได้ผลที่คลาดเคลื่อน ดังนั้นควรตรวจทันทีหลังเก็บตัวอย่างภายใน 30 นาที

Read More >

ความแตกต่างของเข็มเย็บ Tapper point และ Reverse cutting

ชนิดของเข็มเย็บแผลมีผลต่อความสำเร็จในการผ่าตัด เช่นเดียวกับชนิดของวัสดุเย็บ การเลือกชนิดเข็มเย็บไม่เหมาะสมต่อเนื้อเยื่อ สามารถเพิ่มการทำลายเนื้อเยื่อ และทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด เช่น การหายของแผลผ่าตัดที่ช้าลงได้

Read More >

จัดเก็บวัสดุเย็บอย่างไรให้ปลอดภัย หยิบง่าย ใช้สะดวก

การจัดเก็บวัสดุเย็บที่ไม่ถูกวิธี นอกจากจะทำให้คุณภาพของวัสดุเย็บเสื่อมลงแล้วยังอาจทำให้เกิดการหยิบวัสดุเย็บผิดขณะผ่าตัด ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาแผลแตกหลังผ่าตัดได้ วันนี้ทาง BEC จะมาแนะนำวิธีการจัดเก็บวัสดุเย็บให้ปลอดภัย หยิบง่าย ใช้สะดวกกันค่ะ

Read More >

Item (ไม่) ลับ ที่ช่วยให้การผ่าตัดง่ายขึ้น

การผ่าตัดในสัตว์จำเป็นต้องมีการวางยาสลบ ซึ่งการวางยาสลบทุกครั้งก็จะมีความเสี่ยง ยิ่งใช้เวลานานความเสี่ยงจะยิ่งมากขึ้น ในปัจจุบันจึงมีเวชภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้การผ่าตัดสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้ใช้เวลาในการผ่าตัดลดลง

Read More >

4 สิ่งที่ต้องคำนึงเมื่อต้องเลือกซื้อวัสดุเย็บ

ในปัจจุบันวัสดุเย็บมีมากมายหลายประเภท ซึ่งแต่ละโรงพยาบาล หรือคลินิกมีการเลือกใช้วัสดุเย็บที่แตกต่างกันไปตามความชอบ และความถนัดของคุณหมอ

Read More >