Our Blog

ระวัง! สัตว์มีพิษที่มากับวันฝนตก

ช่วงนี้ ประเทศไทยเป็นช่วงฤดูฝน ในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและที่สำคัญสัตว์พิษเหล่านี้ มักจะมาเล่นกับสัตว์เลี้ยงของเราโดยที่เราไม่ทันเห็น

Read More >