ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT

Product Information

อุปกรณ์และเครื่องมือสัตวแพทย์ ที่จำเป็นสำหรับการเปิดคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักสัตวเลี้ยง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) โต๊ะตรวจ โคมไฟ เป็นต้น เราคัดสรรสินค้าคุณภาพ พร้อมการรับประกันและการดูแลหลังขาย