โต๊ะผ่าตัดยกขอบ


โต๊ะผ่าตัดยกขอบ

• โต๊ะทําจากสเตนเลส พร้อมตะขอสําหรับมัดเชือก
• ที่สําหรับวางถังขยะ
• ที่เสียบเสาน้ําเกลือ
• มีรูระบายน้ํา

Add to Cart for Price Quote