KRUUSE Foam Dressing


แผ่นโฟมดูดซับสำหรับแผลติดเชื้อเหมาะสำหรับแผลตื้นที่มีสารคัดหลั่งปานกลาง แผลติดเชื้อที่สามารถควบคุมการติดเชื้อได้แล้ว

คุณสมบัติพิเศษ
* ใช้ง่ายและสะดวก
* แผ่นโฟมจะแผ่ขยายออกเพื่อ ดูดซับสารคัดหลั่งตามรูปร่างของบาดแผลเพื่อให้สัมผัสแนบสนิท
* แผ่นโฟมไม่ติดเนื้อแผล ลดความเจ็บปวด และการรบกวนเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้น เวลาเปลี่ยนอุปกรณ์
* กักเก็บสารคัดหลั่งต่างๆได้ดีสูงสุด 7 วัน และมากสุด 13กรัมต่อพื้นที่ 10 ตารางเซนติเมตร
* เปลี่ยนง่ายด้วยการหล่อน้ำเกลือหรือน้ำกลั่น แม้เป็นแผลที่มีความเสียหายมาก
* เพิ่มชั้นฟิล์มเคลือบด้านบนเพื่อป้องกันน้ำและแบคทีเรียติดเชื้อ สู่ปากแผล

Add to Cart for Price Quote