การทำ External Coaptation ในสัตว์ที่กระดูกหัก

External Coaptation 

เป็นการพันเฝือกภายนอก เพื่อให้กระดูกที่หักเชื่อมกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยการใช้ Vet-LITE  ทั้งเฝือกแบบ Cast และ Splint  เพื่อจำกัดการเคลื่อนไหว

เหมาะกับ 
    -  Greenstrick Fracture หรือกระดูกหักที่มีการเคลื่อนเพียงเล็กน้อย

    -  กระดูกหักแบบสมบูรณ์แต่สามารถจัดกระดูกต่อกันแบบปิดได้

    - ช่วยประคองข้อต่อที่เคลื่อนหลุด เอ็ดยึดข้อต่อหรือกล้ามเนื้อฉีกขาด

    -  จำกัดการเคลื่อนไหวหลังการผ่าตัดดามกระดูกหัก (IM Pin, ใส่เพลต)

 

การทำ Casts โดยใช้ Vet-LITE แบบพันจากล่างขึ้นบน

 

 

1. หลังทำเฝือกอ่อนโดยใช้สำลีรองเฝือกน้อยกว่า คือประมาณ 2 ชั้น ให้ตัด Vet-LITE ตามความยาวของขา

 

 

2.นำ Vet-LITE แช่น้ำอุ่นจนอ่อนตัวมาดามขา ใช้วิธีพันจากล่างขึ้นบน (อาจใช้แกนเหล็กร่วมกับการพัน Vet-LITE ช่วยในการยึดและรับน้ำหนักได้)

 

 

3.พับส่วนปลายของสำลีรองเฝือกด้านในขึ้นมาทับ Vet-LITE และติดเทปส่วนที่เหลือ

 

 

4. ใช้ Best Bandage (ผ้าพันแบบยึดตัวเอง) พันทับเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุด สัตว์กัดแทะ และฝุ่นละออง 


 

การทำ Splints โดยใช้ Vet-LITE แบบวางตามยาวของขา

 

 

1. หลังทำเฝือกอ่อนโดยใช้สำลีรองเฝือกประมาณ 2 ชั้น ตัด Vet-LITE ตามความยาวของขา ใช้ประมาณ 2-3 ชิ้น ตามขนาดขา

 

 

2.นำ Vet-LITE แช่น้ำอุ่นจนอ่อนตัว มาดามขาปรับให้กระชับ ตามกายวิภาคของขา โดยทำการดามที่ด้าน Cranial, Leteral, Medial หรือ Caudal ด้านใดด้านหนึ่ง

 

 

3.พับส่วนปลายของสำลีรองเฝือกด้านในขึ้นมาทับ Vet-LITE และติดเทปส่วนปลาย

 

 

4. ป้องกัน Splint เลื่อนหลุดด้วย Best Bandage (ผ้าพันแบบยึดตัวเอง)


 .............................................
ที่มา :  Image Gallery : Splint Application. Selena T, Daniel DL. : https://www.cliniciansbrief.com/article/image-gallery-splint-application
Effective Casting Techniques. Laura EP. : https://www.cliniciansbrief.com/article/effective-casting-techniques
Fracture Fixation: External Coaptation. Bianca H. : World Small Animal Veterinary Association World Congress Proceedings, 2014

............................................

บทความโดย : น.สพ.พุทธาพงศ์ เกียรติธรรมลาภ

#BEC  #becvet #เครื่องมือสัตวแพทย์  #อุปกรณ์สัตวแพทย์ 

Share this entry