วิธีการใช้งาน เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า ยี่ห้อ PEARL

วิธีการใช้งาน เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า ยี่ห้อ PEARL

- ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

- ความถี่การสั่นสะเทือนของหัวขูดประมาณ 25,000 รอบ/นาที

- แฮนด์พีซเป็นแบบ Electro Magnetic Transducer

- มีสวิทช์เปิด

- ปิดเครื่อง พร้อมหลอดไฟแสดงการทํางานของเครื่อง

- สามารถปรับปริมาณน้ํา และความแรงของการสั่นสะเทือนได้ตามต้องการ

- มีสวิทช์เท้าควบคุมการทํางานของเครื่อง

- มีฟิวส์ป้องกันการลัดวงจร - มีหัวขูดหินปูน 1 หัว