วิธีการทำความสะอาด เครื่อง Autoclave

การล้างเครื่อง Autoclave สามารถทำได้โดยใช้ ผงล้างทำความสะอาด TOPSTER “CHAM-MATE” 

โดยมีขั้นตอนการล้างเครื่อง Autoclave ดังนี้

- ผสมผงล้างทำความสะอาด ลงในน้ำ 500 cc
- ผงล้าง  1 ซอง สำหรับเครื่องขนาดต่ำกว่า 30  ลิตร
- ผงล้าง  2 ซอง สำหรับเครื่องขนาด 30 -100  ลิตร

- นำน้ำที่ผสมผงล้างทำความสะอาด ในข้อ 1 เทใส่เข้าไปในห้องนึ่งของเครื่อง Autoclave
- เติมน้ำในห้องนึ่งเพิ่มจนท่วมคอยล์ความร้อน

- ปิดประตูห้องนึ่งให้สนิท จากนั้นทำการเปิดเครื่อง Autoclave ให้เริ่มทำงาน Sterilization (โดยไม่ต้องใส่อุปกรณ์ หรือห่อผ้าเข้าไป)
- ไม่ต้องใช้ขั้นตอนอบแห้ง (Dry Heat) ในการล้างเครื่อง Autoclave

- เมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน Sterilization ให้ปิดเครื่อง  จากนั้นทำการระบายน้ำในห้องนึ่งทิ้ง 
กรณีที่เครื่องไม่มีถังพักน้ำ เมื่อน้ำหายร้อนแล้ว ให้เทน้ำออกทางหน้าห้องนึ่ง จากนั้นให้ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง

กรณีเครื่องรุ่นที่มีถังพักน้ำ ให้พลัดน้ำไปเก็บไว้ในถังพักก่อน จึงค่อยทำการเทน้ำทิ้ง
- จากนั้นดึงสายยางวัดระดับน้ำให้ต่ำกว่า ตัวเครื่องเพื่อระบายน้ำทิ้ง (ระวังอุณหภูมิน้ำที่ยังร้อนอยู่)

- เติมน้ำสะอาดอีกครั้ง จนท่วมคอนล์ความร้อน ปิดประตูห้องนึ่งให้สนิท จากนั้นทำการเปิดเครื่อง Autoclave ให้เริ่มทำงาน Sterilization โดยไม่ต้องใส่ผงทำความสะอาด หรือห่อผ้าเข้าไป
- ไม่ต้องใช้ขั้นตอนอบแห้ง (Dry Heat)

- เมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน Sterilization ให้ปิดเครื่อง  จากนั้นทำการระบายน้ำออก และใช้ผ้าแห้งทำการเช็คให้สะอาดจนหมดเพื่อล้างคราบผงทำความสะอาดที่อาจหลงเหลืออยู่ออกให้หมด

 

หมายเหตุ   :   ขั้นตอนที่ 6 กับ 7 มีความสำคัญ ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้มีผงล้างทำความสะอาด ตกค้างอยู่ในห้องนึ่ง และถ้าไม่มีการเช็คทำความสะอาด
                    ให้แห้งหลังจากใช้ผงล้างทำความสะอาดจะส่งผลให้ภายในห้องนึ่งเกิดสนิมขึ้นตามมาได้

........................................................................

สามารถดาวน์โหลด โปสเตอร์วิธีการทำความสะอาดได้ที่   

..............................................

#BEC  #becvet #เครื่องมือสัตวแพทย์  #อุปกรณ์สัตวแพทย์