7 วิธีคลายร้อนให้น้องหมา

7 วิธีคลายร้อนให้น้องหมา


1. ตัดแต่งขน เปลี่ยนทรงให้สั้นลง โดยเฉพาะ
น้องหมาขนยาวเพื่อช่วยให้ผิวหนังระบาย
ความร้อนได้ดีขึ้น

2. อาบน้ำเป็นการช่วยลดความร้อ
ในตัวน้องหมาได้อย่างดีวิธีหนึ่ง

3. ที่พัก ควรจัดให้อยู่ในร่ม
มีลมพัดผ่าน หรือใช้ที่
นอนเจลเย็นในการช่วย
ระบายความร้อน

4. ควรงดเว้นการพาน้องหมาไปวิ่งหรือ
ออกกำลังกายในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด
หรือกลางแจ้ง

5.เปิดพัดลมเพิ่มความเย็น

6.วางน้ำดื่มให้เพียงพอ และควรเปลี่ยนน้ำ
ให้น้องหมาอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

7.เติม OREGO ในน้ำดื่มเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดท้องร่วง