วิธีการใช้เฝือกน้ำร้อนสำหรับการเข้าเฝือกและฟื้นฟูกระดูก

Vet-Lite เฝือกน้ำร้อนสำหรับการเข้าเฝือกและฟื้นฟูกระดูกที่หัก 

จากการศึกษาที่ผ่านการใช้งานจริงพบว่า........

Vet-Lite มีความมั่นคงสูง สามารถปรับแต่งความแข็งแรงได้ง่าย  ส่งเสริมให้เกิดการหายของกระดูกได้อย่างเหมาะสม ใช้กับการจัดกระดูกหักแบบปิดส่งผลกระทบน้อยต่อระบบไหลเวียนเลือด และ สามารถลดจำนวนอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกได้ในระหว่างที่เกิดการซ่อมแซมของกระดูกได้อีกด้วย ที่สำคัญยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้  หาซื้อง่าย ราคาถูก น้ำหนักเบา ปรับแต่ง รูปร่างได้ตามต้องการ  อ๊ะ! แล้วเจ้า Vet-Lite  เนี่ยใช้งานยังไงนะ ไปดูกันดีกว่าค่ะ 

วิธีการใช้ Vet -Lite

ขั้นตอนการดามขาโดยใช้ VET-LITE

จำนวนชั้นของการพัน VET-LITE

1  ชั้น สำหรับแมว 
2-4  ชั้น สำหรับสุนัข

ระยะเวลาการใส่ที่แนะนำ
1.   2-3  สัปดาห์ สำหรับลูกสัตว์ อายุไม่เกิน 5 เดือน 
2.   4-5 สัปดาห์ สำหรับสัตว์ขนาดเล็ก
3.   8-10  สัปดาห์ สำหรับสัตว์ขนาดใหญ่

มี 2 แบบ

1. การพันทับซ้อนตามแนวขวางด้วย VET-LITE

 

ขั้นตอนการทำ

1. พันเทปติดกับส่วนปลายของขา โดยให้เหลือความยาวไว้ ประมาณ 10 ซม. เพื่อเหนี่ยวขาลง

2. ใช้สำลีรองเฝือกพันรอบขา โดยพันขึ้นให้ซ้อนทับกัน  50 % พันประมาณ 2-3  รอบ

3. นำ VET-LITE ที่แช่น้ำอุ่นจนอ่อนตัวมาพันรอบขาจากด้านล่างสู่ด้านบน  3-4 นาที จะเริ่มแข็งตัว และสามารถรับน้ำหนักได้เต้มที่ภายใน 20 นาที 

4. ให้พับส่วนปลายของสำลีรองเฝือกด้านในขึ้นมาทับ VET-LITE ไว้ประมาณ 0.5 ซม. และติดเทปส่วนที่เหลือปลายไว้  10 ซม. เหนือเฝือก

5. ใช้ Cohesive bandage  หรือ  Best bandage   พันทับเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุด สัตว์กัดแทะ ฝุ่นละออง และน้ำ

6. หลังจากใส่เฝือกไปแล้ว ต้องคอยสังเกตอาการบวมของปลายขาว่าเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามีการบวมเกิดขึ้นควรแกะเฝือกออกและพันใหม่


2. การดามตามแนวยาวด้วย VET-LITE

ขั้นตอนการทำ
1. พันเทปติดกับส่วนปลายของขา โดยให้เหลือความยาวไว้ประมาณ 10 ซม. เพื่อเหนี่ยวขาลง

2. ใช้สำลีรองเฝือกพันรอบขา โดยพันให้ซ้อนทับกัน  50 % พันประมาณ 2-3 รอบ 

3. ตัด VET-LITE ตามความยาวของขา ใช้ 2-3 ชิ้น ตามขนาดของสัตว์

4. ควรตัดให้เหลือส่วนปลายขาเล็กน้อย เพราะเมื่อเสร็จแล้วต้องพับส่วนปลายของสำลีรองเฝือกขึ้น

5. จากนั้นใช้ VET-LITE ดามในส่วนด้านหน้าของขา

6. พับส่วนปลายของสำลีรองเฝือกด้านในขึ้นมาทับ VET-LITE ไว้ประมาร 0.5 ซม. และติดเทปส่วนที่เหลือปลายไว้  10 ซม. เหนือ VET-LITE

7. ป้องกัน Splint เลื่อนหลุดด้วย  Cohesive bandage  หรือ  Best bandage 

 

Share this entry