การใช้งาน เครื่องชั่งน้ําหนักสัตว์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ “T-SCALE”

T-scale Model : LBW-300 kg

- ชั่งน้ําหนักได้สูงสุด 300 กิโลกรัม / อ่านละเอียด 0.05 กิโลกรัม (50 กรัม)

- ขนาดแท่นชั่ง 60 x 80 ซม. - จอแสดงผลไฟ LCD ส่องสว่าง ด้วยระบบตัวเลขสีดํา

- สามารถหักน้ําหนักภาชนะได้เต็มพิกัด (TARE) - ระบบ Auto Hold ทําให้อ่านค่าได้อย่างแม่นยําแม้ในขณะสัตว์เคลื่อนไหว พร้อมด้วยระบบ Auto Zero - มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto-Off) เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ขณะที่ไม่ได้ใช้งาน - ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รีชาร์จ พร้อมสายชาร์จ

 

Share this entry