แนวทางการเลือกใช้วัสดุเย็บและเข็มเย็บสำหรับการผ่าตัดกระเพาะอาหารและลำไส้ในสุนัขและแมว

ในปัจจุบัน ความหลากหลายของวัสดุเย็บ รวมทั้งรูปแบบของเข็มเย็บ มีมากมายหลายแบบจากการพัฒนาของผู้ผลิตตามความต้องการของทั้งสัตวแพทย์เอง และตามความแตกต่างกันของเนื่อเยื่อที่เสียหาย สุขภาพของสัตว์ป่วยและวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่พัฒนามากขึ้น บทความนี้จึงขอหยิบยกเอาแนวทางการเลือกวัสดุเย็บและเข็มเย็บแผลที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้แก่สัตวแพทย์ที่ทำการผ่าตัด ตาม WSAVA Guideline 2015 หัวข้อ How to Perform a Safe Gastrointestinal Surgery

A . Choice of Suture Material and Needles

เบื้องต้น แนะนำให้เลือกใช้เป็น

1. วัสดุเย็บประเภท synthetic absorbable monofilament suture เนื่องจากย่อยสลายผ่านกระบวนการ hydrolysis จึงสามารถคาดการณ์ทำงานของวัสดุเย็บในร่างกายได้ค่อนข้างแม่นยำ และกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านของร่างกาย (tissue reaction) น้อยกว่า
2. การเลือกใช้ monofilament sutures จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อน้อยกว่าแบบ braided หรือ multifilament sutures เมื่อลากผ่าน GI tract อีกด้วย
3. แต่อย่างไรก็ตาม monofilament จะมีความกระด้าง (memory) ของวัสดุมากกว่า multifilament ทำให้การทำงานของการผ่าตัดค่อนข้างยากกว่า 
4. ขนาดของวัสดุเย็บที่แนะนำคือ USP 3-0 หรือ 4-0 เพราะเส้นไหมที่มีขนาดเล็กจะช่วยลดโอกาสกระตุ้นให้เกิดการอักเสบได้น้อยกว่า
5. วัสดุเย็บที่แนะนำคือ Glycomer 631 (Biosyn) หรือ Polyglecaprone 25 เป็น good choice เนื่องจากสามารถคงความแข็งแรงหรือ tensile strength ได้ที่ 50% นานถึง 3 สัปดาห์ ภายหลังการผ่าตัด 
6. เข็มเย็บแผลที่แนะนำคือ taper needle (เข็มกลม) สำหรับบริเวณกระเพาะอาหารและลำไส้มากที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้ความคมของเข็มเย็บไปทำลาย collagen fibers เข้า  

B. Suture Pattern

Simple continuous suture pattern แบบ full thickness เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละเนื้อเยื่อของ GI tract อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกัน ระวังให้ stitch เริ่มต้นและสุดท้ายอยู่นอกแนวผ่าตัด รวมทั้ง ระวังการใช้ forceps ต่างๆขณะทำงานเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดกับเนื้อเยื่อของ GI tract ได้ (แนะนำให้ใช้ grasping forceps) หากสามารถทำได้ดังนี้จะส่งเสริมให้การหายของบาดแผลเป็นไปตาม primary healing ได้อย่างสมบูรณ์

…………………………
บทความโดย : 
สพ.ญ.พิชญาภา ชมแก้ว
…………………………

เอกสารอ้างอิง

 

1. E. Monnet, How to perform a Safety Gastrointestinal Surgery, WSAVA 2015

2. Admin in SMALL ANIMAL, Gastrointestinal physiology-the normal stomach and small intestine, Veterian Key, September 22, 2016

3. John M Williams, Journal of Feline Medicine and Surgery, Feline Gastrointestinal Surgery : Principles and essential techniques, First published online February 21, 2014

..............................................

#เครื่องมือสัตวแพทย์​ #คลินิกสัตวแพทย์​ #โรงพยาบาลสัตว์​ #อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง​ #อุปกรณ์สัตวแพทย์​ #BEC​ #becvet​ #BECpremium  #อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง#อุปกรณ์สัตวแพทย์ #สัตว์เลี้ยง #Polyglactine910  #Sacryl

Share this entry