สุขภาพสัตว์เลี้ยงที่ดี เริ่มได้ที่ระบบทางเดินอาหาร

ระบบทางเดินอาหาร (Digestive system) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่สำคัญกับการทำงานของร่างกายเป็นอย่างมาก โดยหน้าที่หลักคือช่วยในการย่อยและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย เพื่อใช้เป็นพลังงานในการดำเนินกิจกรรมของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย

โดยระบบทางเดินอาหารประกอบด้วยเซลล์ร่างกายที่รวมกันเป็นอวัยวะสำคัญในระบบทางเดินอาหาร เช่น กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ระบบทางเดินอาหารยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเซลล์สิ่งมีชีวิตอีกนับล้านล้านเซลล์ ได้แก่ แบคทีเรีย (bacteria) อาร์เคีย (archaea) ไวรัส (viruses) และยูคาริโอต (eukaryotic organism) โดยเรียกกลุ่มสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ว่า ไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหาร (gut microbiome)

ไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหาร (gut microbiome) หมายถึง จุลชีพต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหาร โดยจุลชีพเหล่านี้มีประโยชน์กับร่างกายเป็นอย่างมาก อาทิเช่น

- ช่วยย่อยอาหารที่บริโภคเข้าไปแล้วเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารไม่สามารถย่อยได้ เช่น ใยอาหาร (fiber)

- สังเคราะห์วิตามิน เช่น วิตามินบี วิตามินเค ไบโอติน

- ช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึม (metabolism)

- ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน (immune system)

รายงานวิจัยหลายฉบับ ยืนยันว่าไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหาร ส่งผลต่อระบบอื่นๆ ที่สำคัญในร่างกาย ได้แก่ ระบบภูมิคุ้มกัน ผิวหนัง ระบบประสาทและสมอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกมากมาย รายงานว่าไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหารอาจเป็นปัจจัยสำคัญต่อปัญหาสุขภาพทั้งของมนุษย์และสัตว์ เช่น น้ำหนักเกิน เบาหวาน มะเร็ง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภูมิแพ้ โรคหัวใจ การนอนหลับ พฤติกรรมต่างๆ รวมถึงการตอบสนองของยาอีกด้วย

ภาวะเสียสมดุลของไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหาร (gut dysbiosis) คือ ภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ชนิดดีและไม่ดีในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น สารอาหารที่รับประทาน การเจ็บป่วย ความเครียด และการได้รับยาปฏิชีวนะ เป็นต้น โดยหากเกิดภาวะนี้แล้ว อาจส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน มะเร็ง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง สมองเสื่อม ฯลฯ

จากทั้งหมดข้างต้นจะเห็นได้ว่า สมดุลของไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหารมีความสำคัญกับร่างกายของทั้งมนุษย์และสัตว์เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรละเลยเซลล์สิ่งมีชีวิตเล็กๆ อีกนับล้านล้านภายในระบบทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สัตว์เลี้ยงแสนรักสุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตอยู่กับเราไปนานๆ นะคะ

ให้ Orego เป็นหนึ่งในตัวช่วยเพื่อดูและสุขภาพของน้องๆ นะคะ

Healthier Gut = Happier Pets

…………………………
บทความโดย : สพ.ญ.วันวิสาข์ เอกจริยกร

…………………………

เอกสารอ้างอิง

- https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/D0EA4D0E254DD5846613CB338295D2D3/S0007114514002943a.pdf/gut_microbiota_of_humans_dogs_and_cats_current_knowledge_and_future_opportunities_and_challenges.pdf

- https://www.vetsmall.theclinics.com/article/S0195-5616(21)00012-7/fulltext

- https://lymphosign.com/doi/10.14785/lymphosign-2019-0018

- https://www.lucypetproducts.com/fiber-the-microbiome/

- https://animalbiome.vet/pages/our-science

- https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2022.951726/full

- https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.01266/full

- https://bestiekitchen.com/blogs/resources/can-probiotics-help-my-dog-s-itchy-skin

..............................................

#เครื่องมือสัตวแพทย์​ #คลินิกสัตวแพทย์​ #โรงพยาบาลสัตว์​ #อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง​ #อุปกรณ์สัตวแพทย์​ #BEC​ #becvet​ #BECpremium  #อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง#อุปกรณ์สัตวแพทย์ #สัตว์เลี้ยง #Polyglactine910  #Sacryl #ทางเดินอาหารสัตว์เลี้ยง

Share this entry