Our Blog

รู้ลึกเรื่อง Microchip

Microchip เป็นอุปกรณ์ระบุตัวสัตว์ชนิดถาวรสามารถใช้ในสัตว์ทุกชนิด แล้ว ICAR เป็นใคร และเกี่ยวข้องกับ Microchip อย่างไร วันนี้เรามารู้จักกับ ICAR กันค่ะ

Read More >

การตรวจวัดความดันโลหิตในสัตว์เล็ก

การตรวจวัดความดันโลหิตเป็นสิ่งสำคัญในการวินิจฉัย และการรักษาของสัตว์เล็ก ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่พยาบาลสัตว์จะต้องมีความรู้ในการตรวจวัดความดันโลหิต เพื่อช่วยในการรักษา

Read More >

วิธีการใช้เฝือกน้ำร้อนสำหรับการเข้าเฝือกและฟื้นฟูกระดูก

เฝือกน้ำร้อนสำหรับการเข้าเฝือกและฟื้นฟูกระดูกที่หัก Vet-Lite มีความมั่นคงสูง สามารถปรับแต่งความแข็งแรงได้ง่ายส่งเสริมให้เกิดการหายของกระดูกได้อย่างเหมาะสม

Read More >