VACCINES

Product Information

วัคซีนสำหรับสุนัขและแมว วัคซันพิษสุนัขบ้า ครบทุกชนิด โดยมีทั้งวัคซีนรวม และวัคซีนที่แยกสำหรับบางโรค เพื่อให้คุณหมอสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวที่มีความแตกต่างของระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อวัคซีนแตกต่างกัน

12