WOUND CARE And BANDAGES

Product Information

ผลิตภัณฑ์สำหรับทำแผลและดูแลบาดแผลของสัตว์เลี้ยง แผลสด แผลหนอง แผลเนื้อตาย มีส่วนประกอบของ นาโน น้ำผึ้งมานูก้า รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับพันแผล แผ่นปิดแผล ผ้ายืดพันแผล ที่เหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยง ใช้ง่าย พันกระชับ ไม่หลุดง่าย

12