BUSTER ActivityMat

ชุดพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความสามารถ ให้กับสุนัขด้วยการสร้างความท้าทายในค้นหาขนมที่ซ่อนไว้ในชุดทดสอบ ต่างๆตามระดับความสามารถของสุนัข (แบ่งออกเป็น 3 ระดับ)

- BUSTER ActivityMAt เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะทางการ คิดแก้ปัญหาและให้เกิดการสร้างกิจกรรมที่มีร่วมกันระหว่างสุนัขและ เจ้าของ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

- BUSTER ActivityMat ประกอบด้วยกระดุม 35 เม็ด ที่เว้นระยะห่าง กัน 10 เซนติเมตร ให้เจ้าของสามารถเลือกติดชุดทดสอบตามขนาดและ ความสามารถของสุนัข ปรับเปลี่ยนให้เกิดการท้าทายที่เปลี่ยนแปลงและ แปลกใหม่เสมอ

- BUSTER ActivityMat สามารถพับเก็บและเคลื่อนย้ายได้ง่าย ด้วย กระเป๋าพร้อมหูหิ้วที่มาพร้อมกับชุด Starter Set ให้เจ้าของสามารถสร้าง ความสนุกสนานให้กับสุนัขได้ทุกที่ที่ต้องการ

BUSTER ActivityMat Starter Set (01-274337) ประกอบด้วย

1. Basic Mat สําหรับการใช้งานหลักเพื่อยึดชุดทดสอบต่างๆให้อยู่กับที่

2. ชุดทดสอบ (Activities Tasks) 3 อันสําหรับสร้างความท้าทายที่แตกต่างกัน

- Envelope

- Water Lily

- Cone Cloth

3. กระเป๋าสําหรับเก็บและเคลื่อนย้าย BUSTER ActivityMat ให้สามารถไปได้ทุกที่