Category : SUTURES

Catgut Chrom Cassette


แคทกัทเคลือบสารประกอบเกลือของโครมิก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและสามารถรับแรงดึงของบาดแผลได้นานกว่าแคทกัทธรรมชาติ เนื่องจากเกลือของโครมิกจะช่วยยืดระยะเวลาในการถูกสลายจากกระบวนการย่อยโปรตีนของร่างกายได้มากกว่าปกติถึง 2 เท่า เหมาะสำหรับการผ่าตัดในเนื้อเยื่ออ่อนและเนื้อเยื่อทางเดินอาหาร รูปแบบม้วนสำหรับการใช้งานได้ตามปริมาณความยาวที่ต้องการ

Chromic Catgut
Country  : Belgium
Tensile strength  : 50% remain after 14 days
Absorbable time  : 90 days
Composition  : Purified collagen coated with  chromium salt
Colour  : Brown
Indication : ligament, ligation ovarian vessels, Subcutaneous tissue, uterus
 
หมายเหตุ :  เก็บวัสดุไว้ในที่แห้งและไม่สัมผัสกับแหล่งความร้อน ปิดฝาทุกครั้งเพื่อรักษาคุณภาพของสารละลายและวัสดุเย็บ ไม่ควรใช้วัสดุเย็บหลังวันสิ้นอายุ หรือ 6 เดือนหลังเปิดใช้ครั้งแรก
Add to Cart for Price Quote