Category : SUTURES

SMI-SPON ฟองน้ำเจลาตินชนิดละลาย


ฟองน้ำเจลาตินชนิดละลาย ใช้ห้ามเลือดได้ทั้งภายนอกและภายในร่างกาย ด้วยการดูดซับเลือดหรือของเหลวเพื่อสร้างแรงกดทับกับบริเวณที่มีเลือดไหล ช่วยลดการเสียเลือดที่ไม่สามารถหยุดได้ ด้วยวิธีการปกติ เช่น แผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ แผลไฟไหม้ หรือ แผลที่เกิดจากการผ่าตัด

ลักษณะเด่นของสินค้า (Product highlights)
- ใช้เพื่อสร้างแรงกดทับกับบริเวณที่มีเลือดออกเพื่อห้ามเลือดได้อย่างปลอดภัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- ดูดซับของเหลวได้ทั้งเลือดและสารน้ําในร่างกายมากถึง 30-40 เท่า ของน้ําหนักวัสดุ

- ใช้งานง่าย แบ่งขนาดหรือปริมาณตามที่ต้องการได้สะดวกไม่เหนียวติดถุงมือหรืออุปกรณ์

-  ใช้ได้ทั้งแบบแห้ง หรือ ชุบกับสารละลายปลอดเชื้อ รวมทั้งยาปฏิชีวนะ

- ผ่านการฆ่าเชื้อสเตอไรด์ด้วยรังสีแกรมม่า บรรจุแยกชิ้นให้สามารถใช้งานได้สะดวก

คุณสมบัติพิเศษของวัสดุ (Benefits)

- มีความคงตัวต่อของเหลว

- ช่วยให้สัตว์ป่วยฟื้นตัวได้ไวขึ้น

- วัสดุใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อของร่างกาย และ ไม่ก่อให้เกิดภาวะไข้ ไม่เป็นพิษ ไม่ก่ออาการแพ้และไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อภูมิคุ้มกันของร่างกาย

- ถูกดูดซึมสลายไปใน 3-4 สัปดาห์ ไม่เหลือวัสดุตกค้างที่ก่อให้เกิดปัญหาจากการถูกห่อหุ้ม (Encapsulation)

บริเวณที่สามารถใช้งานได้ (Where to use)

 Dental surgery

- Orthopedic surgery

- Neurosurgery

- Softtisser surgery

 

มี 2 แบบให้เลือกใช้

36-ZHG101010 SMI-Spon, Dental Cube, 10x10x10 mm, 32 Pcs

36-ZHG705010 SMI-Spon, Regular, 70x50x10 mm, 10 Pcs

 

Add to Cart for Price Quote