KRUUSE Rehab Lifting Harness (Hind Legs)


KRUUSE Rehab Lifting Harness (Hind Legs)

Rehab Lifting Harness สําหรับสุนัขที่มีปัญหาข้ออักเสบ ข้อสะโพกเสื่อม การบาดเจ็บของไขสันหลังหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง อุปกรณ์นี้จะช่วยป้องกันกระดูกสันหลังที่เกิดจากการพยุงตัวสุนัขที่ผิดท่าทางของเจ้าของ อุปกรณ์นี้แบ่งแยกส่วนขาหน้าและขาหลัง ช่วยให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากปัญหาการบาดเจ็บหรือปัญหาจากอายุที่มากขึ้น สามารถใช้ได้ทั้งในเพศผู้และเพศเมีย

01-161585 KRUUSE Rehab Lifting Harness, hind legs, XS
01-161586 KRUUSE Rehab Lifting Harness, hind legs, S
01-161587 KRUUSE Rehab Lifting Harness, hind legs, M
01-161588 KRUUSE Rehab Lifting Harness, hind legs, L
01-161589 KRUUSE Rehab Lifting Harness, hind legs, XL

Add to Cart for Price Quote