Jackson Rees Circuit


Jackson Rees Circuit

สายสำหรับเครื่องดมยาสลบแบบ Jackson Ree พร้อมถุงสำรองอากาศขนาด 0.5 ลิตร มีสายก๊าซทิ้ง Scavenger tubing

 

Add to Cart for Price Quote