KRUUSE Physio Tactile Doughnut Ball ( NEW )


KRUUSE Physio Tactile Doughnut Ball (Pre-Order)

เหมาะกับสุนัขที่ต้องการ
- ฝึกความแข็งแรงกลา้ มเนื้อ
- ฝึกความยืดหยุ่นกลา้ มเนื้อ
- กายภาพบำบัด
- สร้างความสมดุลในการทรงตัว

วัสดุPVCคุณภาพดี ทนทานต่อการใช้งานในทุกวัน
สามารถใช้ได้กับทั้งขาหน้า และ ขาหลัง โดยการยืน
4 ขา บนอุปกรณ์ชิ้นเดียว หรือ 2 ชิ้น แยกขาหน้ากับขาหลัง
เพิ่มหรือลดความท้าทาย ด้วยการเพิ่ม หรือลดปริมาณลมที่อัดในอุปกรณ์

ระดับความยาก : intermediate

เส้นผ่านศูนย์กลาง 55 cm สีแดง
Holder ทำให้ให้อุปกรณ์นิ่ง
ช่วยให้สุนัขทรงตัวง่ายขึ้น

ปั้มมือรวมในราคาของอุปกรณ์ 

01-279215 KRUUSE Physio Tactile Doughnut Ball, 1/pk, 55 cm

จำหน่าย Holder แยก

01-279216 KRUUSE Physio Holder for Doughnut Ball, 1/pk, 55 cm

.....................................

สินค้า (Pre-Order) ระยะเวลา 30-45 วัน 

Add to Cart for Price Quote