เครื่องอ่านไมโครชิป รุ่นใหญ่ (Power Tracker ll)เครื่องอ่านไมโครชิป รุ่นใหญ่ (Power Tracker ll)
ความสามารถในการอ่าน : AVID และ ISO Microchip
ระยะในการอ่าน : 6 - 7.25”

Add to Cart for Price Quote