เครื่องอ่านไมโครชิป รุ่นใหญ่ Power Tracker ll


เครื่องอ่านไมโครชิป รุ่นใหญ่ (Power Tracker ll)
 
คุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATION)
1. ช่วงคลื่นที่ใช้งาน : 125 kHz ถึง 134.2 kHz
2. พลังงาน : ใช้ถ่าน Alkaline ขนาด 9 โวลต์
3. การแสดงผล : จอ LCD แสดงตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษจำนวนบรรทัดละ 16 ตัวเลข
4. ความสามารถในการอ่าน : AVID Microchip และ ISO Microchip
5. ขนาดเครื่อง : กว้าง 6 นิ้ว X ยาว 8.2 นิ้ว X หนา 3.5 นิ้ว
6. น้ำหนัก : 680 กรัม
7. ระยะในการอ่าน : สำหรับไมโครชิพขนาดเล็ก 6 นิ้ว สำหรับไมโครชิพขนาดมาตรฐาน 7.25 นิ้ว

Add to Cart for Price Quote