MAMORU Care


มาโมรุ สเปรย์ฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นอเนกประสงค์

 “ฆ่าเชื้อแบคทีเรียไวรัสยับยั้งเชื้อรากำจัดกลิ่น”

- สามารถ....ฆ่า และ ยับยั้ง เชื้อโรคได้กว่า 2,000 สายพันธุ์ ป้องกันโรค อาทิ โรคหวัดแมวและ โรคเชื้อราในสัตว์

- ป้องกันการเกิดเชื้อโรคที่ก่อตัวขึ้นมาใหม่ได้กว่า 96 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย

- ป้องกันการเกิดกลิ่นได้ยาวนาน กำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กว่า 90% ภายใน 10 นาที

-  ป้องกันการเกิดเชื้อรา

มีความปลอดภัยสูง

- ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีแอลกอฮอล์

ไม่มีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง

ปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยง

ได้รับการยอมรับให้ใช้ในโรงพยาบาลชั้นน้ากว่า 40 แห่งในประเทศญี่ปุ่น

มาโมรุ ผ่านการรับรองจากสถาบันมากมาย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

Add to Cart for Price Quote