Category : SUTURES

SILK (ไหมม้วน)


ไหมเย็บแผล(ชนิดม้วน)
วัสดุเย็บชนิดไม่ละลายจากเส้นใยไหมธรรมชาติ เคลือบด้วยสารซิลิโคนเพื่อลดการระคายเคืองและเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรง

02-PS10 ไหมม้วน UNIK USP 1 50 yds. 
02-PS09 ไหมม้วน UNIK USP 0 100 yds. 
02-PS08 ไหมม้วน UNIK USP 2/0 100 yds
02-PS07 ไหมม้วน UNIK USP 3/0 100 yds. 
02-PS06 ไหมม้วน UNIK USP 4/0 100 yds.

Add to Cart for Price Quote