Category : SUTURES

BIOSYN


ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยจากโมเลกุลของไกลโคเมอร์ 631 ทำให้วัสดุเย็บมีคุณสมบัติความ
แข็งแรงเยี่ยม สามารถคงความแข็งแรงในร่างกายของสัตว์ได้ตลอดช่วงการหายของบาดแผล
สามารถผูกปมได้ดี วัสดุเย็บคลายตัวจากรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ได้ดี

Add to Cart for Price Quote