Category : PHARMACEUTICS

Rowachol


ยากิน เพื่อสลายนิ่วในถุงน้ําดี รักษาความผิดปกติของตับ ถุงน้ําดีและท่อน้ําดี ขนาดรับประทาน: เพื่อการรักษา ครั้งละ 1 แคปซูล/ตัว ก่อนอาหารเช้า-เย็น

Add to Cart for Price Quote