Category : PHARMACEUTICS

Rowachol


Rowachol
ยากิน เพื่อสลายนิ่วในถุงน้ำดี รักษาความผิดปกติของตับ ถุงน้ำดีและท่อน้ำดี
ขนาดรับประทาน: เพื่อการรักษา ครั้งละ 1 แคปซูล/ตัว ก่อนอาหารเช้า-เย็น

Add to Cart for Price Quote