เกจออกซิเจนสำหรับเครื่องดมยา


Gauge Oxygen for Anaesthetic Machine

เกจวัดแรงดัน เกย์ลม เกจลม ชุดตัดลม เกย์วัดแรงดัน เกจ์วัดลม
ความดันเข้าสูงสุด : 150 บาร์
ความดันออกสูงสุด : 12.5 บาร์
การไหลสูงสุด : 40
ขนาดเชื่อมต่อทางเข้า : CGA540
ขนาดเชื่อมต่อทางเข้า : UNF9/16
วาล์วความปลอดภัยบรรเทาความดัน : 15-18
น้ำหนักสุทธิ : 0.78kg
วัสดุของตัวเกจ์ทำจาก : อลูมิเนียม

Add to Cart for Price Quote