เครื่องดมยา Eickemeyer Narkovet


รายละเอียดคุณลักษณะ
- Isoflurane Vaporizer TEC3
- ถังบรรจุโซดาไลม์ ขนาด 1.3 ลิตร ถอดเปลี่ยนได้ง่าย
- อุปกรณ์วัดการไหล (Rotameter) 0.4 i V 4.4 l /min
- มีอุปกรณ์วัดความดัน (Manometer) ภายในระบบ
- มีวาวล์ปล่อยความดันในตัวเครื่อง
- มี Oxygen bypass เพื่อความปลอดภัย
- ระบบท่อเข้าตัวสัตว์แบบ Y-piece
- มีท่อระบบเปิด สําหรับสัตวน้ําหนักน้อยกว่า 7 กก.
- ถุงสํารองอากาศขนาด 2 ลิตร
- ชั้นวางสเตนเลส พร้อมขาตั้งล้อเลื่อน
พร้อมอุปกรณ์เสริมพร้อมอุปกรณ์เสริม
- Endotracheal tubes แบบใส w/ cuff 8 ขนาด 
   (3.0-10.0mm) ขนาดละ 1 ชิ้น
- Isoflurane 250 ml 1 ขวด
- Animal masks 6 ขนาด ๆ ละ 1 ชิ้น
- เกจออกซิเจน (สำหรับปรับความดัน) 1 ตัว
- Respiratory monitor 1 เครื่อง
- Eick Sorber Anaesthetic Gas Absorber  1 ชุด
- โซดาไลม์ 5 กก.

Add to Cart for Price Quote