ซองสเตอร์ไรด์


• มีสัญลักษณ์บ่งชี้ (Indicator) อยู่ตามแนวขอบ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
• การอบฆ่าเชื้อแบบใช้ไอน้ำ แถบสัญลักษณ์บ่ ชี้ จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
• การอบด้วยฟอร์มาลดีไฮด์แถบสัญลักษณ์บ่งชี้ จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
• การอบด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ แถบสัญลักษณ์บ่งชี้ จะเปลี่ยนเป็น สีเหลือง

Add to Cart for Price Quote