KRUUSE Rehab Knee Protectors


อุปกรณ์นี้มีทั้งความยืดหยุุ่นและกระชับกับข้อเข่าและต้นขาเพื่อช่วยลดความเสียหายของ Cruciate ligament เพื่อให้สุนัขได้รับการปกป้องการอักเสบโดยตรงจากการประคองร่วมกับการรักษาอุปกรณ์จะช่วยป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อ ให้สุนัขสามารถใช้ขาหลังได้ และเตรียมพร้อมก่อนการผ่าตัดรักษา

Add to Cart for Price Quote