เฝือกนิ้ว


เฝือกนิ้ว Aluminium Splint แถบอลูมิเนียมที่รองด้วยโฟม ที่สามารถดัดงอได้

เหมาะสําหรับการยึดดามเพื่อลดการ เคลื่อนไหวของขาหน้า ขาหลัง แถบอลูมิเนียมสามารถตัดได้ด้วยกรรไกรแบบ heavy-duty

02-GTN1205 เฝือกนิ้ว 1/2” x 18” (12 ชิ้น/แพ็ค)
02-GTN1207 เฝือกนิ้ว 3/4” x 18” (12 ชิ้น/แพ็ค)
02-GTN1210 เฝือกนิ้ว 1” x 18” (12 ชิ้น/แพ็ค)

Add to Cart for Price Quote