Rhinotape Porous ( ผ้ายางเคลือบกาวยางตกแต่งแผล แบบมีรูพรุน )


Rhinotape Porous ( ผ้ายางเคลือบกาวยางตกแต่งแผล แบบมีรูพรุน )

56-00700 ไรโนเทป ขนาด 1/2” (24 ม้วน) 
56-00702 ไรโนเทป ขนาด 2” (6 ม้วน)

Add to Cart for Price Quote