Best Bandage


ElasticCohesiveBandage
ผ้าพันแผลแบบยืดหยุ่น เบสท์ แบนเดจ

ผ้านอนวูฟเวนยืดหยุ่นมีกาวในตัว

สำหรับพันพยุง อุปกรณ์พันแผล

พันเฝือกในสัตว์ใช้ในการดูแลสัตว์/ทางการสัตวแพทย์

มี 4 ขนาด 
Color : Red / Blue / Yellow / Light green / Pink (คละสี)

การใช้งาน
คลายผ้าพันแผลแบบยืดหยุ่น เบสท์ แบนเดจ ออกจากม้วน แล้วพันรอบอุปกรณ์พันแผล พันเฝือกตามที่จำเป็น, ขณะพัน 
สามารถยืดผ้าพันแผลนี้ได้เพื่อให้เกิดแรงบีบอัดตามที่ต้องการ (ถ้าพันโดยไม่ยืดออก จะไม่เกิดแรงบีบอัด), พันทับลงบนผ้า
ตัวเองจะเหนียวติดกันในตัว ไม่ต้องใช้ที่หนีบหรือที่รัด, เมื่อพันเสร็จแล้ว ตัดความยาวส่วนที่เกินออก (สามารถฉีกได้ง่าย), 
สามารถแกะเพื่อเอาผ้าพันแผลนี้ออกได้ง่ายและเร็วด้วยมือเปล่า

Add to Cart for Price Quote