KRUUSE Manuka Honey


KRUUSE Manuka Honey

น้ำผึ้งมานูก้าเพื่อการรักษาบาดแผล ด้วยคุณสมบัติของน้ำผึ้งมานูก้าที่มีส่วนประกอบของสาร Methylglyoxal (MGO) ทำให้น้ำผึ้งที่ได้จากดอกมานูก้านี้ มีคุณสมบัติในการสมานแผล และฆ่าเชื้อ แบคทีเรียสูงกว่าน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ชนิดอื่น

คุณสมบัติ
- ดูดซับเนื้อเยื่อที่เสียหาย และ ของเสียจากบาดแผล
- ยับยั้งและทำลายเชื้อโรคบริเวณบาดแผล
- คงความชุ่มชื้น กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่
- ลดความเจ็บปวด ไม่ต้องทำความสะอาดแผลบ่อย เมื่อใช้ชนิดแผ่นสามารถเว้นได้นาน 2-5 วัน
- ใช้ได้กับทุกสภาพแผล ทั้งแผลติดเชื้อ แผลเนื้อตาย แผลผ่าตัด หรือแผลสด
- ไม่ก่อให้เกิดการแพ้
- มีทั้งชนิดแผ่นหนา(AD) แผ่นบาง(ND) และ แบบเจลสำหรับใช้ทุกวัน

 

ND สำหรับแผลที่ต้องการความช่มุ ชื้นน้อย

01-165001 KRUUSE Manuka ND 10x12.5 cm 10/pk
01-165002 KRUUSE Manuka ND 10x100 cm roll

AD สำหรับแผลเนื้อตาย, หนองแห้งและต้องการความชุ่มชื้นมาก

01-165006 KRUUSE Manuka AD 10x12.5 cm 10/pk 
01-165007 KRUUSE Manuka AD 10x100 cm roll

Gel สำหรับแผลทั่วไป (บรรจุ 10 หลอด/pk)

01-165010 KRUUSE Manuka Gel 15 g

 

Add to Cart for Price Quote