Nano Klea Spray


Nano Klea Spray นวัตกรรมซิลเวอร์นาโนในรูปแบบ สเปรย์

- เหมาะสําหรับบาดแผลที่มีการติดเชื้อ และป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน
- หัวบรรจุภัณฑ์เป็นแบบสเปรย์ ทําให้พ่นได้วงกว้าง
- ต้านจุลชีพได้กว้าง ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อรา
- ช่วยสมานแผล ไม่ทําให้เกิดการระคายเคือง

Add to Cart for Price Quote