ขอเชิญชวนสัตวแพทย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์กับ BEC ครั้งที่ 1/2566

ขอเชิญชวนสัตวแพทย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์กับ BEC ครั้งที่ 1/2566

หัวข้อ Step by step จัดการอย่างไรเมื่อเจอภาวะ Urinary obstruction

 

เนื้อหาโดยรวม

- แนวทางการจัดการแต่ละขั้นตอนเมื่อพบสัตว์ป่วยที่มีปัญหา Urinary obstruction

- รวมทั้งการเลือกใช้อาหารเพื่อการรักษาโรค

- และข้อดีของการให้ supplement และ ยาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

..........................

ได้รับเกียรติบรรยายเนื้อหาโดย

ผศ.น.สพ.ดร. วชิรา หุ่นประสิทธิ์

อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

..........................

วันและเวลา

- วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

- เวลา 19.00 - 21.00 น.

 

โดยทุกท่านที่เข้าฟังจะได้รับ CE Credit ฟรีและลุ้นรับของที่ระลึก

...............................

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครผ่าน QR code หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านผู้แทนฝ่ายขาย 

1