PARACITICIDES

Product Information

ทางเรารวบรวมผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและกำจัดปรสิตในสัตว์เลี้ยง ทั้งภายนอก (เห็บ หมัด ไรในหู ไรขี้เรื้อน) และภายใน (พยาธิหัวใจ พยาธิในทางเดินอาหาร) โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากบริษัทชั้นนำของโลก