Category : SUTURES

SACRYL ไม่ติดเข็ม ( NEW )


วัสดุเย็บชนิดถักเคลือบผิวนอก สลายด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิส
วัสดุผลิตจากโพลีแกลคติน 910 ( ส่วนผสมของ 90% ไกลโคไลด์
และ 10% แอล-แลคไทด์ ) เคลือบผิวด้วยสารโพลีคาโปรแลคโตนและ
แคลเซียมสเตียเรท เป็นผลให้วัสดุเย็บสามารถผูกได้ง่ายและทําให้วัสดุ
ลื่น ง่ายต่อการทํางาน

ไม่ติดเข็ม 

18 peel packs/box.

01-152370 KRUUSE Sacryl suture, USP 4-0, 150 cm, without needle. 18/pk

01-152371 KRUUSE Sacryl suture, USP 3-0, 150 cm, without needle. 18/pk**

01-152372 KRUUSE Sacryl suture, USP 2-0, 150 cm, without needle. 18/pk**

01-152373 KRUUSE Sacryl suture, USP 0, 150 cm, without needle 18/pk**

01-152375 KRUUSE Sacryl suture, USP 2, 150 cm, violet, without needle, 18/pk

01-152374 KRUUSE Sacryl suture, USP 1, 150 cm, violet, without needle 18/pk
Add to Cart for Price Quote