ACTIPET


ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น

- เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ที่เกิดจากสารอินทรีย์ เช่น กลิ่นอุจจาระ ปัสสาวะ ตามที่พักสัตว์ ห้องน้ำ ห้องครัว ท่อระบายน้ำ
- ใช้บนตัวสัตว์ เพื่อกำจัดคราบไขมัน รังแค
- ปลอดภัย ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนเนื้อเยื่อ และพื้นผิว

Add to Cart for Price Quote