โปรโมชั่นประจำเดือน เมษายน 2563

ร่วมสมทบทุนบริจาค " ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล " เพื่อรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด

ทุกยอดสั่งซื้อ 10,000 บาท
ร่วมสมทบทุนบริจาค 100 บาท เข้าโครงการ
ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1-25 เมษายน 2563

ทั้งนี้ทาง BEC เริ่มต้นสมทบทุน ยอดเงิน 25,000 บาท

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังเหนื่อยเพื่อพวกเรานะคะ