รับฟรี Nano Klea Spray 50 ml. 1 ขวด

สั่งอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป
(ยกเว้นผลิตภัณฑ์ Boehringer Ingelheim, Zoetis และ Dermcare)

รับฟรี Nano Klea Spray 50 ml. 1 ขวด
(ฟรีสำหรับ 100 รายแรก)

 

ตั้งแต่วันที่ 20-23 เมษายน 2563

Summer Promotions

1. วัคซีน Recombitek ฟรี NexGard Chewable XL

2. ซื้อ 100 กล่อง ฟรี กระเป๋าล้อลาก ขนาด 22 นิ้ว

3. NexGard Chewable XL ซื้อ 1 แถม 1

4. Frontline Plus (M, L) ซื้อ 1 แถม 1

5. Broadline S ซื้อ 1 แถม 1
..............................
วันนี้ - 30 เมษายน 2563

Summer Sale

โปรโมชั่นสุดคุ้ม 
1.Vet-Smart ซื้อ 3 กล่อง แถม 1 กล่อง
2. อุปกรณ์ผ่าตัด ซื้อ ครบ 10 ชิ้น ฟรี 1 ชิ้น
3. Neprovit ซื้อ 3 แถม 1 // ซื้อ 24 แถม 12
4. Buster Collar ทุกชนิด ซื้อ 10 กล่อง แถม 1 กล่อง

วันนี้ - 30 เมษายน 2563 

 

รับฟรี Alcohol 450 ml. 1 ขวด

รับฟรี Alcohol 450 ml. 1 ขวด

- เมื่อสั่งซื้อ สินค้าอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์
ที่ร่วมรายการ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป

(ยกเว้นผลิตภัณฑ์ Boehringer Ingelheim, Zoetis และ Dermcare)
.
(ของแถมสำหรับ 100 รายแรก)
.
วันนี้ - 19 เมษายน 2563
 ** 4 วันเท่านั้น