BECare Promotion

BECare Promotion
ทุกรายการสั่งซื้อ แถมฟรี เครื่องพ่นไอน้ำนาโน 1 ชิ้น

วันนี้ - 29 พฤษภาคม 2563

รับฟรี Alcohol Gel 450 ml 1 ขวด

6 วันเท่านั้น สำหรับ 100 ท่านแรก

เมื่อสั่งสินค้าอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ครบ 5,000 บาท
รับฟรี Alcohol Gel 450 ml 1 ขวด

วันนี้- 30 เมษายน 2563

รับฟรี Nano Klea Spray 50 ml. 1 ขวด

สั่งอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป
(ยกเว้นผลิตภัณฑ์ Boehringer Ingelheim, Zoetis และ Dermcare)

รับฟรี Nano Klea Spray 50 ml. 1 ขวด
(ฟรีสำหรับ 100 รายแรก)

 

ตั้งแต่วันที่ 20-23 เมษายน 2563

Summer Promotions

1. วัคซีน Recombitek ฟรี NexGard Chewable XL

2. ซื้อ 100 กล่อง ฟรี กระเป๋าล้อลาก ขนาด 22 นิ้ว

3. NexGard Chewable XL ซื้อ 1 แถม 1

4. Frontline Plus (M, L) ซื้อ 1 แถม 1

5. Broadline S ซื้อ 1 แถม 1
..............................
วันนี้ - 30 เมษายน 2563